forums.PPSSPP.org
Lagi podczas gry w NFS Shift. - Printable Version

+- forums.PPSSPP.org (https://forums.ppsspp.org)
+-- Forum: PPSSPP - Playstation Portable Simulator Suitable for Playing Portably (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: International PPSSPP discussion forums (/forumdisplay.php?fid=18)
+---- Forum: Polish PPSSPP Discussion (/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Thread: Lagi podczas gry w NFS Shift. (/showthread.php?tid=23586)Lagi podczas gry w NFS Shift. - PavelOS - 10-18-2017 06:38 AM

Cześć,
Ostatnio zacząłem grać na PPSSPP w NFS Shift. Gra praktycznie jest cały czas płynna, ale to się zmienia w momencie, gdy włączę nitro - za każdym razem, są większe lagi.
Czym to jest spowodowane? Gram na domyślnych ustawieniach emulatora.
Gram również w Crasha i gra jest cały czas płynna.


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - ZeroX4 - 10-18-2017 08:39 PM

moze to byc buła z winy ppsspp ale w wiekszosci grach kombinowanie z tymi ustawieniami pomaga

-filtrowanie textur
-filtrowanie skalowania ekranu
-skalowanie textur

wiele opcji tam nie masz wiec z 10-15 min testow i bedzie git


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - PavelOS - 10-19-2017 06:41 AM

Ok, jasne. Później w wolnej chwili, pobawię się tymi ustawieniami. Dam znać, jakie efekty.


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - PavelOS - 10-23-2017 07:33 AM

Pobawiłem się trochę z ustawieniami emulatora, i co zauważyłem, że opcja automatycznego pomijania klatek, pomaga w niektórych grach, natomiast w nfs shift, nic nie pomaga.


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - ZeroX4 - 10-23-2017 07:39 AM

a wez jeszcze przestaw rozdzielczosc renderowania na 1 i jak pomoze to zwiekszaj o jeden do momentu az to bedzie dla Ciebie satysfakcjonujace jak nic to nie da to znaczy ze tego nie przeskoczysz


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - PavelOS - 10-23-2017 07:52 AM

Rozdzielczość renderowania, domyślnie miałem na automatyczne. Ustawiłem na 1x i gra była płynna, oczywiście kosztem gorszego obrazu. Natomiast ustawiając na 2x i wyżej, zaczynają się problemy, gra nawet na 2x potrafi lagować na wspomnianym wcześniej nitrze.


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - ZeroX4 - 10-23-2017 08:27 PM

(10-23-2017 07:52 AM)PavelOS Wrote:  Rozdzielczość renderowania, domyślnie miałem na automatyczne. Ustawiłem na 1x i gra była płynna, oczywiście kosztem gorszego obrazu. Natomiast ustawiając na 2x i wyżej, zaczynają się problemy, gra nawet na 2x potrafi lagować na wspomnianym wcześniej nitrze.

pobierz Sobie najnowszą wersje i najlepiej wypakuj na pulpit
https://www.ppsspp.org/downloads.html

wleź do PPSSPP\memstick\PSP\SYSTEM

a to wklej do pliku ppsspp.ini

Code:
[General]
FirstRun = False
RunCount = 37
Enable Logging = True
AutoRun = True
Browse = False
IgnoreBadMemAccess = True
CurrentDirectory = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/
ShowDebuggerOnLoad = False
CheckForNewVersion = True
Language = en_US
ForceLagSync = False
NumWorkerThreads = 4
EnableAutoLoad = False
EnableCheats = True
CwCheatRefreshRate = 77
ScreenshotsAsPNG = False
UseFFV1 = False
DumpFrames = False
DumpAudio = False
StateSlot = 0
RewindFlipFrequency = 0
GridView1 = True
GridView2 = True
GridView3 = False
ComboMode = 0
ReportingHost = default
AutoSaveSymbolMap = False
CacheFullIsoInRam = False
RemoteISOPort = 0
InternalScreenRotation = 1
TopMost = False
WindowX = 476
WindowY = 244
WindowWidth = 968
WindowHeight = 592
PauseOnLostFocus = False
PauseWhenMinimized = False
DumpDecryptedEboots = False
MemStickInserted = True
LastRemoteISOServer =
LastRemoteISOPort = 0
RemoteISOManualConfig = False
RemoteISOSubdir = /
[CPU]
CPUCore = 1
SeparateCPUThread = True
SeparateSASThread = True
SeparateIOThread = True
IOTimingMethod = 0
FastMemoryAccess = True
FuncReplacements = True
CPUSpeed = 0
HideSlowWarnings = False
[Graphics]
EnableCardboard = False
CardboardScreenSize = 50
CardboardXShift = 0
CardboardYShift = 0
ShowFPSCounter = 0
GPUBackend = 0
RenderingMode = 1
SoftwareRendering = False
HardwareTransform = True
SoftwareSkinning = False
TextureFiltering = 3
BufferFiltering = 1
InternalResolution = 5
AndroidHwScale = 1
HighQualityDepth = 1
FrameSkip = 0
AutoFrameSkip = False
FrameRate = 0
FrameSkipUnthrottle = False
ForceMaxEmulatedFPS = 60
AnisotropyLevel = 4
VertexCache = True
TextureBackoffCache = False
TextureSecondaryCache = False
FullScreen = False
SmallDisplayZoomType = 0
SmallDisplayOffsetX = 0.500000
SmallDisplayOffsetY = 0.500000
SmallDisplayZoomLevel = 2.000000
ImmersiveMode = False
TrueColor = True
MipMap = False
ReplaceTextures = True
SaveNewTextures = False
TexScalingLevel = 5
TexScalingType = 0
TexDeposterize = False
VSyncInterval = True
DisableStencilTest = False
AlwaysDepthWrite = False
BloomHack = 0
TimerHack = False
SplineBezierQuality = 2
PostShader = FXAA
MemBlockTransferGPU = True
DisableSlowFramebufEffects = False
FragmentTestCache = True
HardwareTessellation = False
LogFrameDrops = False
SoftwareRenderer = False
[Sound]
Enable = True
AudioBackend = 0
AudioLatency = 1
ExtraAudioBuffering = False
SoundSpeedHack = False
AudioResampler = True
GlobalVolume = 10
[Control]
HapticFeedback = True
ShowTouchCross = True
ShowTouchCircle = True
ShowTouchSquare = True
ShowTouchTriangle = True
ShowTouchStart = True
ShowTouchSelect = True
ShowTouchLTrigger = True
ShowTouchRTrigger = True
ShowAnalogStick = True
ShowTouchDpad = True
ShowTouchUnthrottle = True
ShowComboKey0 = False
ShowComboKey1 = False
ShowComboKey2 = False
ShowComboKey3 = False
ShowComboKey4 = False
ComboKey0Mapping = 0
ComboKey1Mapping = 0
ComboKey2Mapping = 0
ComboKey3Mapping = 0
ComboKey4Mapping = 0
ShowTouchPause = True
IgnoreWindowsKey = False
ShowTouchControls = False
DisableDpadDiagonals = False
GamepadOnlyFocused = False
TouchButtonStyle = 1
TouchButtonOpacity = 65
TouchButtonHideSeconds = 20
AutoCenterTouchAnalog = False
ActionButtonSpacing2 = 1.000000
ActionButtonCenterX = 0.875000
ActionButtonCenterY = 0.779412
ActionButtonScale = 1.150000
DPadX = 0.148958
DPadY = 0.470588
DPadScale = 1.150000
DPadSpacing = 1.000000
StartKeyX = 0.619792
StartKeyY = 0.873162
StartKeyScale = 1.150000
SelectKeyX = 0.500000
SelectKeyY = 0.873162
SelectKeyScale = 1.150000
UnthrottleKeyX = 0.380208
UnthrottleKeyY = 0.873162
UnthrottleKeyScale = 1.150000
LKeyX = 0.071875
LKeyY = 0.196691
LKeyScale = 1.150000
RKeyX = 0.928125
RKeyY = 0.196691
RKeyScale = 1.150000
AnalogStickX = 0.148958
AnalogStickY = 0.830882
AnalogStickScale = 1.150000
fcombo0X = 0.643750
fcombo0Y = 0.500000
comboKeyScale0 = 1.150000
fcombo1X = 0.763542
fcombo1Y = 0.500000
comboKeyScale1 = 1.150000
fcombo2X = 0.883333
fcombo2Y = 0.500000
comboKeyScale2 = 1.150000
fcombo3X = 0.643750
fcombo3Y = 0.332721
comboKeyScale3 = 1.150000
fcombo4X = 0.763542
fcombo4Y = 0.332721
comboKeyScale4 = 1.150000
DInputAnalogDeadzone = 0.100000
DInputAnalogInverseMode = 0
DInputAnalogInverseDeadzone = 0.000000
DInputAnalogSensitivity = 1.000000
XInputAnalogDeadzone = 0.240000
XInputAnalogInverseMode = 0
XInputAnalogInverseDeadzone = 0.000000
XInputAnalogSensitivity = 1.000000
AnalogLimiterDeadzone = 0.600000
UseMouse = False
MapMouse = False
ConfineMap = False
MouseSensitivity = 0.100000
MouseSmoothing = 0.900000
[Network]
EnableWlan = False
EnableAdhocServer = False
[SystemParam]
PSPModel = 1
PSPFirmwareVersion = 150
NickName = PPSSPP
proAdhocServer = coldbird.net
MacAddress = b7:31:92:b3:73:f6
PortOffset = 0
Language = 1
TimeFormat = 1
DateFormat = 1
TimeZone = 0
DayLightSavings = False
ButtonPreference = 1
LockParentalLevel = 0
WlanAdhocChannel = 0
BypassOSKWithKeyboard = False
WlanPowerSave = False
EncryptSave = True
[Debugger]
DisasmWindowX = 480
DisasmWindowY = 288
DisasmWindowW = 773
DisasmWindowH = 700
GEWindowX = 480
GEWindowY = 288
GEWindowW = 768
GEWindowH = 686
ConsoleWindowX = -1
ConsoleWindowY = -1
FontWidth = 8
FontHeight = 12
DisplayStatusBar = True
ShowBottomTabTitles = True
ShowDeveloperMenu = False
SkipDeadbeefFilling = False
FuncHashMap = False
[SpeedHacks]
DisableAlphaTest = False
[JIT]
[Upgrade]
UpgradeMessage =
UpgradeVersion = 1.3.0
DismissedVersion =
[Recent]
MaxRecent = 30
FileName0 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Need For Speed - Shift.cso
FileName1 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Rockman Dash 2.cso
FileName2 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Rockman Dash Hagane no Boukenshin.cso
FileName3 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Ys - Seven.cso
FileName4 = D:/Emulatory/Sony PSP/PPSSPP DEV/memstick/PSP/GAME/NesterJ Ad-Hoc
FileName5 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Ys VI - Ark of Napishtim.cso
FileName6 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Warriors Orochi.cso
FileName7 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Ben 10 - Protector of Earth.cso
FileName8 = D:/Emulatory/Sony PSP/PPSSPP DEV/memstick/PSP/GAME/NesterJ 1.12 Plus 0.61 RM
FileName9 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Silverfall.cso
FileName10 = D:/Emulatory/Sony PSP/Roms/Retro City Rampage DX.cso
[PinnedPaths]
[Theme]
ItemStyleFg = 0xffffffff
ItemStyleBg = 0x55000000
ItemFocusedStyleFg = 0xffffffff
ItemFocusedStyleBg = 0xffedc24c
ItemDownStyleFg = 0xffffffff
ItemDownStyleBg = 0xffbd9939
ItemDisabledStyleFg = 0x80eeeeee
ItemDisabledStyleBg = 0x55e0d4af
ItemHighlightedStyleFg = 0xffffffff
ItemHighlightedStyleBg = 0x55bdbb39
ButtonStyleFg = 0xffffffff
ButtonStyleBg = 0x55000000
ButtonFocusedStyleFg = 0xffffffff
ButtonFocusedStyleBg = 0xffedc24c
ButtonDownStyleFg = 0xffffffff
ButtonDownStyleBg = 0xffbd9939
ButtonDisabledStyleFg = 0x80eeeeee
ButtonDisabledStyleBg = 0x55e0d4af
ButtonHighlightedStyleFg = 0xffffffff
ButtonHighlightedStyleBg = 0x55bdbb39
HeaderStyleFg = 0xffffffff
InfoStyleFg = 0xffffffff
InfoStyleBg = 0x00000000
PopupTitleStyleFg = 0xffe3be59
PopupStyleFg = 0xffffffff
PopupStyleBg = 0xff303030
[Log]
SYSTEMEnabled = True
SYSTEMLevel = 2
BOOTEnabled = True
BOOTLevel = 2
COMMONEnabled = True
COMMONLevel = 2
CPUEnabled = True
CPULevel = 2
FILESYSEnabled = True
FILESYSLevel = 2
G3DEnabled = True
G3DLevel = 2
HLEEnabled = True
HLELevel = 2
JITEnabled = True
JITLevel = 2
LOADEREnabled = True
LOADERLevel = 2
MEEnabled = True
MELevel = 2
MEMMAPEnabled = True
MEMMAPLevel = 2
SASMIXEnabled = True
SASMIXLevel = 2
SAVESTATEEnabled = True
SAVESTATELevel = 2
FRAMEBUFEnabled = True
FRAMEBUFLevel = 2
SCEAUDIOEnabled = True
SCEAUDIOLevel = 2
SCECTRLEnabled = True
SCECTRLLevel = 2
SCEDISPEnabled = True
SCEDISPLevel = 2
SCEFONTEnabled = True
SCEFONTLevel = 2
SCESCEGEEnabled = True
SCESCEGELevel = 2
SCEINTCEnabled = True
SCEINTCLevel = 2
SCEIOEnabled = True
SCEIOLevel = 2
SCEKERNELEnabled = True
SCEKERNELLevel = 2
SCEMODULEEnabled = True
SCEMODULELevel = 2
SCENETEnabled = True
SCENETLevel = 2
SCERTCEnabled = True
SCERTCLevel = 2
SCESASEnabled = True
SCESASLevel = 2
SCEUTILEnabled = True
SCEUTILLevel = 2
SCEMISCEnabled = True
SCEMISCLevel = 2

i obczaj jak Ci chodzi bo mi na tych ustawieniach jakos nic specjalnie nie laguje jak odpalam nitro no chyba ze ten pol sekundowy lagsior przy odpaleniu nitro to to o co Ci chodzi


RE: Lagi podczas gry w NFS Shift. - PavelOS - 10-24-2017 10:12 AM

Ok, jasne. Chyba więcej nie ma co grzebać w emulatorze.